Vi tror på ett samarbete med kunder och partners för att tillsammans nyttja den kunskap 
och insikt som finns över framtagna användarvänliga, smarta och effektiva lösningar.

Människor

Vi människor reagerar väldigt olika på förändringar i arbetslivet. En del får positiv energi av att det görs en  omorganisation på arbetsplatsen, andra får negativ energi vid byte av lokal eller våning, och samma sak gäller att ersätta ett äldre IT-stöd med ett nytt.  Var det inte bättre förr? 

I framtiden kommer flera av våra arbetsuppgifter se annorlunda ut mot dagens, och alla har en viss typ av oro till vad detta kommer att leda till. 

Låt människan göra det människan är bra på och datorn det datorn är bra på, tillsammans kommer det bli en oslagbar kombination.

Delaktighet i vad som kommer att hända, och när det händer samt hur det påverkar mig i min vardag på arbetsplatsen är några av de mjuka frågor som alla organisationer behöver arbeta med och ge svar på för att involvera och inkludera medarbetare i en förändringsresa till förbättring. 

Digital transformation handlar om att förbättra och förädla arbetssättet vi idag utför en uppgift på. 

Kontinuerligt fortsätta arbetet med den digitala transformationen genom att ständigt justera och finna små förbättringar. 

Detta kommer rätt använt att få gladare och positiva medarbetare, ge ökad produktiviteten, minskad kostnad och öka säkerhet i vår verksamhet.

Processer

Det finns så klart många olika processer i en organisation, många av dessa har direkt koppling till kärnverksamheten, som i offentlig sektor oftast handlar om att ge service till oss medborgare. 

Lagar och förordningar ger stöd och riktlinjer på vad som ska utföras, av vem och när. 

För att ge god service till oss medborgare krävs det styrprocesser och stödprocesser till den faktiska kärnverksamheten. 

Resultatet i en process, är den information som behandlats och processats som oftast leder till någon form av beslut av myndigheten. 

Detta gäller oavsett om det är en kommun, region (tidigare landsting) eller statlig verksamhet som ansvarar för uppgiften. 

Processerna har inte ändrats speciellt mycket sedan de ursprungligen kom till, då och då görs det översyn av processen och justeras om det finns behov av t.ex. tidigare lägga ett beslut med den information som kommit tillhanda. 

Den stora skillnaden med hur processer används i verksamheten idag är att det nu sker i digital form istället för på papper. 

Vem vill gå tillbaka och attestera en leverantörsfaktura på papper istället för som idag attestera via en knapptryckning i en applikation med säkerheten inbyggd och att du har rätt attest-nivå för fakturan. 

De stora genombrott som skett med E-handel i våra hem, håller nu på att ske inom offentlig sektor och privata industrin med hjälp av IT-systemen effektivisera vår medborgarkommunikation och myndighetsutövning med E-tjänster och End-To-End lösningar. 

System

När vi medborgare ställer högre krav på den service vi förväntar oss från myndigheter och företag gäller det att kunna leverera användarvänliga, smarta, säkra och snabba lösningar.

De bakomliggande verksamhets-systemen inom både offentlig och privat sektor har uppsatta regler, behörigheter och beslutsteg som behöver samverka med den externa webbsida eller E-tjänst som vi konsumerar. 

Marknaden idag erbjuder en kombination av tjänster och produkter där många kunder delar på en bakomliggande infrastruktur för att hålla ned kostnaden, erbjuda en snabb tillgänglighet samt hög säkerhet i och kring hanteringen av informationen. 

Beroende på vilken generation av produkt, system eller plattform som väljs till just er lösning, så kan vissa av dem flyttas från en egen driftad lösning till ett sk Hybrid moln eller till ett Publikt moln där många kunder delar på infrastrukturen. 

Det finns för- och nackdelar med att låta systemen driftas i egen regi eller hos en out-sourcing partner, mycket beror på hur mycket integrationer som skall ske till andra egna bakomliggande system, hur nätverkstrafiken prioriteras samt vilken typ av back-up lösning som används. 

Vi har erfarenhet av nischade produktleverantörer, etablerade systemleverantörer och globala plattformsleverantörer och kan navigera och finna den bästa lösningen för er. 

Kontakta

Har ni frågor och funderingar om informationshantering hör av er till oss på

stefan.larsson@teamnordiq.se

Team NordiQ AB

Gåsvägen 12

60595 Norrköping

Tel. 0733-98 02 45

Epost: stefan.larsson@teamnordiq.se

http://www.teamnordiq.se

Organisations nr: 559237-4788

Registrerad för moms och F-skatt