Vi erbjuder konsulttjänster inom området informationshantering och är experter inom den offentliga sektorn, 
givetvis stöttar vi även privata sektorn med att skapa ordning och reda på den värdefulla informationen.

Vägledning

Varför inte anlita en expert inom området informationshantering?

 

Vi har bred och djup kunskap om vad som krävs för att lyckas med Digital transformation. 

 

I över 20 år har vi levt med marknaden via de ledande analysföretagen, leverantörer och givetvis kundernas val av lösning.

Förstudier

Byte av ett system! 

 

Hur ser förberedelser ut? 

Vad kan leverantörerna stötta oss med? 

Vad är det för skillnad på produkt, system och plattform? 

Direktupphandling eller, göra ett avrop på ramavtal? 

 

Det är många som ställer sig dessa frågor och vi hjälper er med svaren.

Upphandling

Nu blir det skarpt läge!

 

Det är mycket att tänka på inför en upphandling av nytt systemstöd, speciellt inom offentlig sektor med LOU
(Lagen om offentlig upphandling) .

 

Ensam är inte stark, vi tror starkt på samarbete med ledande företag inom sina respektive områden. 

 

Vårt samarbete vid upphandling sker med specialister inom t.ex. kravfångst, 

informationsmodellering, klassificering, informationssäkerhet, användbarhet UX/UI och  

regelverk kring GDPR, OSL, TF och Arkivlagen för att nämna några.

Leverans

Vi kan i egen regi eller med någon av våra samarbetspartners erbjuda konsulttjänster  av vald lösning. 


Delar eller hela åtaganden fungerar lika bra för oss, det viktiga är att vi tillför ett önskat värde till er.

 

De roller vi kan erbjuda spänner sig över hela kompetensbehovet vid ett införande och ofta in i förvaltningen.  


En projektledare van att navigera i olika metoder och modeller, som leder samarbete med  kravare, UX/UI designers, arkitekt, informatiker, utvecklare  testare och utbildare. 

Kontakta

Har ni frågor och funderingar om informationshantering hör av er till oss på

stefan.larsson@teamnordiq.se

Team NordiQ AB

Gåsvägen 12

60595 Norrköping

Tel. 0733-98 02 45

Epost: stefan.larsson@teamnordiq.se

http://www.teamnordiq.se

Organisations nr: 559237-4788

Registrerad för moms och F-skatt